top of page

                                                                                MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
TARAFLAR
Bu sözleşme, bir tarafta [Fizyoterapist Mikail Yakar] ("Satıcı" olarak da anılacaktır) ve diğer tarafta [Müşteri İsim ve Soyadı] ("Alıcı" olarak da anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
 
KONU
Bu sözleşme, Satıcı'nın aşağıdaki ürünleri ve hizmetleri Alıcı'ya satması için kurulmuştur:
 
[Fizyoterapi hizmeti /Reformer Pilates, Yoga, Pilates, Psikolojik Danışman, Diyetisyen]
 
SİPARİŞ
 
Alıcı, Satıcı'nın web sitesinde, telefonla veya e-posta yoluyla verdiği sipariş formunu doldurarak, sözleşme konusu ürünleri veya hizmetleri sipariş edebilir. Alıcı, siparişi vermeden önce, sipariş formunda yer alan ürünlerin özelliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimat koşullarını ve diğer tüm önemli bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
 
FİYAT VE ÖDEME KOŞULLARI
Sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin fiyatı [fiyat bilgisi] şeklinde belirlenmiştir. Alıcı, sipariş verirken ödeme şeklini seçecektir. Ödeme, banka havalesi, kredi kartı veya diğer ödeme yöntemleriyle yapılabilir. Alıcı, ürün veya hizmetlerin bedelini ödeme yaptığı tarihte ödeyecektir.
 
TESLİMAT VE TESLİMAT BEDELİ
Sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin teslimatı, fizyoterapi hizmeti için randevu tarihi ve saati şeklinde gerçekleştirilecektir. Ürünlerin teslimatı ise [teslimat şekli ve süresi] şeklinde yapılacaktır. Teslimat bedeli [teslimat bedeli bilgisi] şeklinde belirlenmiştir ve Alıcı tarafından ödenecektir.
 
CAYMA HAKKI
Alıcı, sözleşme konusu ürün veya hizmetleri teslim aldıktan sonra, 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması durumunda, ürünlerin orijinal ambalajı açılmamış olmalıdır ve iade edilen ürünlerin teslimat bedeli, Alıcı tarafından ödenecektir.
 
GARANTİ
Satıcı, sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin ayıpsız ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Ürünlerin garanti süresi [garantinin süresi] şeklindedir ve bu süre boyunca, ürünlerde meydana gelen arızaların giderilmesi veya ürünlerin değiştirilmesi gibi işlemler Satıcı tarafından yapılacaktır. Garanti kapsamındaki hizmetler, Satıcı'nın uygun gördüğü bir servis noktasında veya Alıcı'nın belirttiği bir yerde gerçekleştirilecektir.
 
İPTAL VE DEĞİŞİKLİK
Satıcı, sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya değiştirilmesi durumunda, Alıcı'yı en kısa sürede bilgilendirecektir. İptal veya değişiklik nedeniyle Alıcı'nın ödediği bedel, Alıcı'nın talebi üzerine iade edilecektir.
 
SÖZLEŞMENİN FESHİ
Satıcı veya Alıcı, herhangi bir nedenle sözleşmeyi feshetmek istediğinde, diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Bu durumda, Alıcı tarafından ödenen bedel, Satıcı tarafından iade edilecektir.
 
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu sözleşmeyle ilgili herhangi bir uyuşmazlıkta, öncelikle taraflar arasında uzlaşma yoluna gidilecektir. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
YÜRÜRLÜK
Bu sözleşme, taraflar arasında imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
İmza
[Fizyoterapist Mikail Yakar ]
 
İmza
[Müşteri İsim ve Soyadı]

bottom of page